Le régime de mobilité et les modalités d’usages de l’espace public sur les boulevards centraux à la fin du 19e siècle

Dit artikel analyseert het oorspronkelijk gebruik en de mobiliteitsregimes van de Brusselse Centrale Lanen op het moment van de aanleg in de 19de eeuw. Daaruit blijkt dat deze assen het resultaat zijn van een zeer specifiek begrip van de ruimte: toen al werd het geheel bedacht als een globaal coherent systeem van stedelijke elementen (gebouwde omgeving, wegenissen, stadsmeubilair, verkeerscirculatie en gebruik,…). De huidige heraanleg zou deze oorspronkelijke invulling in rekening moeten brengen om diezelfde betekenis weer op te roepen. Een herwaardering van de oorspronkelijke esthetische en functionele kwaliteit sluit het gewenste ruimtegebruik van de Centrale Lanen vandaag de dag niet uit: een heraanleg tot een gedeelde, multifunctionele ruimte, verbetering van het samen gebruiken van de ruimte, erkenning van de voetganger, bevorderen van zachte mobiliteit, (her)animatie van het stadscentrum, … Een bijkomende studie naar de erfenis van het architecturale erfgoed uit de 19de eeuw kan nuttig zijn, omdat de huidige heraanleg doelt op een betere kwaliteit van de publieke ruimte en een betere integratie van de Centrale Lanen in het ruimere stadsweefsel.


Download PDF (fr)

Virginie Jourdain & Christophe Loir

Original research