Brève histoire critique des imaginaires à la base des aménagements des boulevards

Dit artikel steunt op een aantal schema’s opgemaakt door de stedenbouwkundige bureaus SumProject en Greisch waarin de geschiedenis van de Centrale Lanen wordt voorgesteld in vier fasen: een middeleeuws stadsweefsel rond de Zenne (van bij het ontstaan van de stad tot de 19de eeuw); een door Hausmann geïnspireerde boulevard (19de eeuw); een “stadssnelweg” naar Amerikaans model (1950-80) en vandaag, een voetgangerszone op Scandinavische leest geschoeid. Op basis van die schema’s beoogt het artikel drie doelstellingen: (1) een beter begrip over de achterliggende historische paradigma’s van de eerste drie fases aanreiken via een studie van hun zichtbare verschijning in het stadsweefsel binnen de Vijfhoek en het bredere territorium; (2) de ruimtelijke verbanden blootleggen die de lanen verbinden met de premoderne, neoklassieke en modernistische stadsstructuren in Brussel, alsook de actuele inzet die eruit voortvloeit; (3) van daaruit de kwaliteit en de limieten van het schema voor de nieuwe tijd van de lanen aangeven.


Download PDF (fr)

Jean-Philippe De Visscher, Julie Neuwels, Pierre Vanderstraeten & Eric Corijn

Original Research